Obiectivele etapei 3 de implementare (ianuarie-decembrie 2016):

Activitatea 3.1 Extinderea listei de concepte – presupune adăugarea de noi concepte pe lângă cele selectate în etapa 1 și 2, în conformitate cu procedura de selecție fixată în etapa 1.
Responsabili: CO-UBB, P2-BCU

Activitatea 3.2 Scanarea MCVRO – se realizează pe baza unei metodologii special constituite pentru proiectul MCVRO, metodologie care este în concordanță cu practicile bibliotecilor la nivel național și internațional în care se desfășoară proiecte de digitizare de carte veche/manuscris.
Responsabili: P2-BCU

Activitatea 3.3 Deschiderea accesului public la resursele MCVRO scanate –presupune integrarea volumelor scanate în această etapă de implementare în Biblioteca Digitală a bibliotecii.
Responsabili: P2-BCU

Activitatea 3.4 OCR – OCR – a constat în continuarea procedurii de prelucrare OCR a resurselor MCVRO scanate, procedură demarată în etapa 2
Responsabili: P2-BCU

Activitatea 3.5 Corectura textelor MCVRO – este focusată pe corectarea volumelor scanate și ocerizate. Corectura a fost efectuată în programul ABBYY FineReader versiunea 12.
Responsabili: CO-UBB, P2-BCU

Activitatea 3.6 Rafinarea specificațiilor – va avea în vedere perfectarea procedurilor care vizează procesul de realizare a primei versiuni a specificațiilor. S-au făcut pașii necesari pentru definitivarea principalelor specificații: structurarea meniului, definirea instrumentelor de lucru, identificarea resurselor disponibile, suportul tehnic, fixarea modalității de valorificare a resurselor digitizate etc.
Responsabili: CO-UBB, P1-CITST, P2-BCU

Activitatea 3.7 Analiza și proiectarea modelului V1 al aplicației – A – a presupus analizarea și verificarea proiectului V1 realizat în etapa anterioară care viza structura și responsabilitățile sistemului informatic și s-au făcut demersurile necesare pentru proiectarea modelului V1 al aplicației A.
Responsabili: P1-CITST

Activitatea 3.8 Implementarea modelului V1 – A – a constat în realizarea modelului V1 al aplicației A în conformitate cu toatele specificațiile cuprinse în proiectul definitivat în etapa anterioară.
Responsabili: P1-CITST

Activitatea 3.9 Testarea V1 – A – presupune realizarea unor teste de verificare ce sunt menite să probeze modalitatea în care modelul V1 al aplicației A corespunde atât planului, cât și exigențelor prevăzute de proiect.
Responsabili: CO-UBB, P1-CITST, P2-BCU

Activitatea 3.10 Rafinarea specificațiilor 2 – implică un proces de analiză minuțioasă a rezultatelor obținute în urmare testării aplicației A, în vederea perfectării modelului V1.
Responsabili: CO-UBB, P1-CITST, P2-BCU

Activitatea 3.11 Publicare de articole – constă în realizarea unor studii de către membrii echipei după ce în prealabil au diseminat rezultatele cercetărilor în cadrul unor articole publicate/acceptate spre publicare.
Responsabili: CO-UBB, P1-CITST, P2-BCU

Activitatea 3.12 Participare la conferințe – constă în participarea la conferințele de specialitate de către membrii echipei după ce au diseminat rezultatele cercetării.
Responsabili: CO-UBB, P1-CITST, P2-BCU

 

Raport etapa 2 se poate descarca  AICI