Obiectivele etapei 2 de implementare (ianuarie-decembrie 2015):

 

Activitatea 2.1Stabilirea criteriilor de selecție a resurselor MCVRO – echipa CO-UBB și P2-BCU colaborează pentru dezvoltarea grilei de criterii pe baza căreia vor fi selectate resursele care să fie integrate în corpusul MCVRO.

Responsabili: CO-UBB, P2-BCU

Activitatea 2.2Selecția resurselor – Activitatea se realizează prin aplicarea grilei de selecție concepute în Activitatea 2.1 la fondul documentar de patrimoniu cultural al BCU din care fac parte 782 de volume din Bibliografia românească veche, acordându-se prioritate celor 261 de volume în limba română.

Responsabili: CO-UBB, P2-BCU

Activitatea 2.3Scanarea MCVRO – Se realizează pe baza unei metodologii special constituite pentru proiectul MCVRO, metodologie în concordanță cu practicile bibliotecilor la nivel național și internațional în care se desfășoară proiecte de digitizare de carte veche/manuscris.

Responsabili: P2-BCU

Activitatea 2.4 Identificarea și selectarea conceptelor pentru realizarea setului 1 de testare – prin parcurgerea unui prim set de resurse MCVRO, se selectează acele concepte care, fie prin parcursul lor istoric inedit, fie prin valența lor interdisciplinară, sunt de interes pentru obiectivele proiectului.

Responsabili: CO-UBB

Activitatea 2.5 Realizarea primei versiuni (V) a specificațiilor – s-a continuat procesul de realizare a primei versiuni a specificațiilor, în ce privește structurarea meniului, definirea instrumentelor de lucru, identificarea resurselor disponibile, suportul tehnic, fixarea modalității de valorificare a resurselor digitizate etc.

Responsabili: CO-UBB, P1-CITST, P2-BCU

Activitatea 2.6 Analiza specificațiilor V1 – au fost identificate, pe baza primei versiuni de specificații, principalele caracteristici ale soluțiilor posibile.

Responsabili: P1-CITST

Activitatea 2.7 Proiectarea V1 – au fost proiectate structura și responsabilitățile sistemului informatic.

Responsabili: P1-CITST

Activitatea 2.8 Extinderea corpusului MCVRO inclus în proiect – la resursele existente din etapa 1 au fost adăugate noi lucrări care corespund criteriilor de selecție fixate în cadrul proiectului.

Responsabili: CO-UBB, P2-BCU

Activitatea 2.9 Extinderea listei de concepte – la conceptele selectate în etapa 1 au fost adăugate noi concepte în conformitate cu procedura de selecție fixată în etapa 1.

Responsabili: CO-UBB, P2-BCU

Activitatea 2.10 Scanarea MCVRO – se continuă procesul de scanare a resurselor MCVRO, pe baza unei metodologii special constituite pentru proiectul MCVRO, metodologie în concordanță cu practicile bibliotecilor la nivel național și internațional în care se desfășoară proiecte de digitizare de carte veche/manuscris.

Responsabili: P2-BCU

Activitatea 2.11 OCR – OCR – s-a inițiat prelucrarea OCR a resurselor MCVRO scanate.

Responsabili: P2-BCU

Activitatea 2.12 Publicare de articole – membrii echipei au diseminat rezultatele obținute în cadrul unor articole publicate/acceptate spre publicare.

Responsabili: CO-UBB, P1-CITST, P2-BCU

Activitatea 2.13 Participare la conferințe – membrii echipei au diseminat rezultatele obținute prin participarea la conferințe de specialitate.

Responsabili: CO-UBB, P1-CITST, P2-BCU

 

Raport etapa 2 se poate descarca AICI.