Obiectivele etapei 1 de implementare (august-decembrie 2014):

 1. Fixarea corpusului inițial MCVRO:

Activitatea 1.1 – Stabilirea criteriilor de selecție a resurselor MCVRO – echipa CO-UBB și P2-BCU colaborează pentru formularea grilei de criterii pe baza căreia vor fi selectate resursele care să fie integrate în corpusul MCVRO.

Rezultat: Grila de selecție a MCVRO – A

Activitatea 1.2 – Selecția resurselor – Activitatea se realizează prin aplicarea grilei de selecție concepute în Activitatea 1.1 la fondul documentar de patrimoniu cultural al BCU din care fac parte 782 de volume din Bibliografia românească veche, acordându-se prioritate celor 261 de volume în limba română.

o Rezultat: Listă 1A MCVRO

Activitatea 1.3 – Scanarea MCVRO – Se realizează pe baza unei metodologii special constituite pentru proiectul MCVRO, metodologie în concordanță cu practicile bibliotecilor la nivel național și internațional în care se desfășoară proiecte de digitizare de carte veche/manuscris.

o   Rezultat: Primul set de resurse scanate – A

Activitatea 1.4  Identificarea și selectarea conceptelor pentru realizarea setului 1 de testare – prin parcurgerea unui prim set de resurse MCVRO, se selectează acele concepte care, fie prin parcursul lor istoric inedit, fie prin valența lor interdisciplinară, sunt de interes pentru obiectivele proiectului.

o   Rezultat: Listă 1A concepte

 2. Definirea specificațiilor aplicației

V1A a inclus realizarea primei versiuni (V) a specificațiilor

o   Rezultat: Specificații V1A.

 

Raport etapa 1 se poate descarca AICI.