Scopul proiectului

Proiectul își propune să valorifice patrimoniul cultural al MCVRO prin crearea unui instrument informatic care va permite atât extragerea, cât și prelucrarea conceptelor regăsite în resursele digitizate în prealabil. Acest deziderat implică un triplu scop: — crearea unei biblioteci virtuale de manuscrise şi cărți vechi româneşti (MCVRO) la BCU — crearea instrumentelor de extragere şi de prelucrare a conţinutului MCVRO în vederea valorificării lor în demersul de cercetare al specialiştilor din mai multe domenii: teologie, economie, filologie, istorie, etică/filosofie, medicină etc. — crearea, pe baza MCVRO scanate, a unui sistem de identificare a conceptelor și a corelațiilor dintre acestea, cu relevanță interdisciplinară. Aceste trei elemente converg în valorificarea resurselor MCVRO ca element de dinamizare socială.

 

Obiectivele generale:

  • digitizarea MCVRO, ca formă de conservare și ca formă de deschidere a accesului la conținutul acestora;
  • extragerea și prelucrarea conținutului acestor resurse prin intermediul unui prototip de aplicație informatică în care să se utilizeze sisteme de management al documentelor bazat pe gestiunea textelor şi a hypertextelor;
  • fixarea conceptelor-cheie și realizarea rețelei de corelații interconceptuale;
  • valorificarea maximală a conținutului acestei categorii de texte pentru a veni în întâmpinarea nevoilor societății contemporane.

Etape de lucru :

Etapa I – finalizare în 15.12.2014

Etapa II – finalizare în 15.05.2015

Etapa III – finalizare 30.06.2016